Ulykkesstedet har kort med en efter de

 foreliggende Forhold utilladelig Hastighed

og undladt at udvise den fornødne

Forsigtighed af Hensyn til deres egne

Passagerer, samt at Tiltalte Madsen,

som ogsaa af ham erkendt,

har overtraadt Bestemmelsen.

I Henhold hertil dømtes begge de

Tiltalte henhv. 200 og 150 Kr. i Bøde.

Sagens Omkostninger betales af hver med Halvdelen.

— Med Hensyn til Erstatnings-spørgsmaalet

bemærkes, at der bør finde en Fordeling

Sted mellem de Tiltalte under Hensyn

 til den foreliggende Usikkerhed

med Hensyn til Beviset,

saaledes at hver bærer Halvdelen

af Erstatningsforpligtelserne.

Bagermester Larsens Krav om 2000 Kr.

for Tab af Hustru findes der dog ikke

Hjemmel til at tilkende Larsen,

da hun ikke kan anses at have været Forsørger.