Thora Larsen

                                                                                                      1935        

Min sommerferie                            

 

Det var den bedste sommerferie jeg har haft i Aaret 1935, og det i Dagene fra 22 Juli 1935 til 4 August.

Det var ganske tidlig Mandag Morgen min Broder kørte for min niece Rie og mig til Korsør, hvorfra vi tog Færgen til Nyborg og med Toget til Esbjerg.

Vi skulle skifte Tog i Fredericia og det var meget besværligt, da vi havde pakket et par store Kufferter, som vi bar paa, da var der ogsaa en Mand, som sagde til mig : "Hun har taget hele Huset med".

Vi naaede omsider Esbjerg, hvor Englandsdamperen laa og ventede paa afgang. Vi gik ombord i Skibet og fik Kufferterne anbragt ved vore köjer. Da vi sejlede ud fra Esbjerg, kunde vi se over til Fanö, se hvor dejlig en Sandstrand der var, og masser af Badehuse. Men snart var vi ude i rum Sö, og saa kun vand og Himmel, det gyngede ogsaa meget, og det var ikke let at lade være at ofre til Havguden. Vi sov godt om Natten, og Dagen efter var det et dejligt Solskinsvejr, saa vi kunne nyde Sejlturen paa Dækket hele Dagen, og vi naaede Harwich Kl. 17:00, og kom saa med Toget til London. Da vi stod ud af toget paa Banegaarden, var Bilerne, som skulde hente os, ikke kommet, da tænkte jeg, vi var som naar en Flok Polakker, der kom til Danmark og stod med deres Rejsetöj, og vidste hverken ud eller ind. Det varede ikke længe för der kom to Biler og körte os til K.F.U.K. Fellows Road 65.

Vi var nemlig 25 i Selskab. Vi boede paa K.F.U.K. i 3 Dage, og det var et dejligt Sted at være, derfra gik vi ud hver Dag, og kom först tilbage sent om Aftenen. Vi fik Morgenmad Kl. 8:00, holdt Andagt derefter, og gik saa ud i Byen.

Sekretær Fröken Broström viste os rundt hver dag. Vi saa National Gallery, Whitehall, Westminster Abby Chathedral, Houses of Parlament - kun udvendig, Nielson Söjlen med Löven, Wellington ?, Hampton Court, St. Pouls Cathedral, British Museum, St. Magdalen College, ?, The Tower og meget mere.

Der var en dag vi spiste i "Lyon". Bordene var dækket saa nydeligt med 2 Hold Spisegrejer, og paa Tallerknerne en fin Skive Bacon, og smaa Skaale stod ved Siden af med grønne Salat Blade til hver - "Er dette en slags förste Ret"? spurgte en af Selskabet, men der blev ikke budt paa mere og kort efter sagde frk. B. : Velbekomme.

Vi var ogsaa en tur gennem jödekvarteret, og ude i det danske Sömandshjem, hvor vi fik Kaffe. Og ude i Bernardos Börnehjem, det var morsomt at se alle de smaa yndige Börn, saa körte vi ogsaa med Toget i undergrunden, og paa de rullende Trapper. Den sidste Dag i London havde vi Frokost med, den spiste vi under et Morbærtræ ved Themsen, og derefter sejlede vi en lang Tur, kom til Buckingham Palace saa Victoria Memorial. Saa sagde vi Favel til London, og begyndte saa vores Körsel i Turistbil hver Dag, og kom til et nyt Vandrehjem hver Aften.

Först til Windsor Castle - et meget flot Slot med en stor Park, en meget bred Automobilvej var der op til Slottet. Körte videre til Oxford saa Byen med de mange College´s - kom til Wallington Vandrehjem, hvor vi spiste til Aften, ristet Bacon og Salatblade.

Der var ikke pænt paa det Hjem, Husmoderen gik i lysegrön Silkekjole og bare Ben. Thepotten havde ingen Tud. Der stod 5 Vandfade paa et Brædt i Gangen, og vi var 25 Herrer og Damer, der skulle benytte dem. Det næste Vandrehjem var meget bedre.

Vi kom til Stratford var i Kirke dér da det var Söndag. Vi hörte de mest vidunderlige Kirkeklokker ringe, og saa Shakespears grav, hans Hus og Have. Derfra körte vi ud ved en Vejgröft for at spise, nu skulle vi selv sörge for Kosten om Dagen. Nu gik turen til Wales med brede Landeveje og Stengærde paa hver Side, det gærde brugte vi som Bord naar vi smurte Mad. Vi kom til Rhiwaedog i Bala. Paa det Vandrehjem fik vi dejlig Lammesteg om Aftenen.

Der var Sang af et Sangkor, og der var baade Franskmænd, Tyskere, Danskere og Englændere og bagefter gik vi en Tur i Skoven og Snag : "Nærmere Gud til dig. Saa körte vi gennem Bala og kom til Llanrwrst. - en Spadseretur igennem Passet i 2 Timer før vi naaede Vandrehjemmet. Der skulle vi skrælle Kartofler til næste Hold, og vaske op, og feje saa der var pænt. Vi körte til det irske Hav, var ude at bade, og nöd det i Bjergene. Vi saa store Faareflokke og Höstfolkene slaa Græs paa Skraaningerne.

Vor förste Bjerg(be)stigning var Tryfan, og næste Dag gik turen til Snowdon, Wales´ höjeste Punkt.

Vi körte ad stejle og bratte Sving, til vi naaede Stien der gik op til Snowdon - det varede 3 Timer op og 2 timer ned.

Men jeg var blandt dem der hellere ville köre med ...hjulstoget derop, det var en herlig Tur. Der var meget koldt deroppe, hvis Solen ikke skinnede, vi var over Skyerne, det var underligt at se ned i Afgrunden. Alting var meget dyrt der, en Sodavand kostede 1 Kr. og man gav 50 ? for at komme på WC. Der paa Bjergbanen saa vi mange flotte Vandfald og Klöfter. Næste Dag gik Turen til Nord Wales, hvor vi saa Conway Fold og Swallow Fall. Derefter kom vi Chester - en meget smuk gammel romersk By, med Bymur, hvor man kan spadsere ? helt rundt om Byen.

Derfra kom vi til Cheffield, hvor vi saa, hvor vi saa Knivefabrikken og var nede i Kulgruben. Der gik vi ned i Elevator 12 ad Gangen flere hundrede Meter ned i Jorden, og gik i mörke Gange med kun een Lögte i Haanden langt ind i Jorden, hvor Gangende var stivet af med Bjælker og Stolper. Der var smaa Heste dernede, som trak tipvognene - de kom aldrig levende op igen, de blev ? blinde af at gaa i Mörket dernede. Saa körte vi til Cambridge og saa Collegiet og derfra til Harwich, hvor vi tog afsked med Bilen og Hr. Turpin og England, og saa gik det mod Danmark. Nu var der kun Vesterhavet imellem, men det var ogsaa en rigtig Vippetur, der var nemlig ingen Last i Skibet, saa det gik som en Nöddeskal paa Vandet. Det var umuligt at spise Mad i det Dögn det varede, derfor var vi meget glade, da vi naaede Esbjerg, hvor vi gik hen paa Missionshotellet og fik en rigtig dejlig dansk Ködsuppe med Boller og ?.

Og det passede saa udemærket, at vi kom med Lyntoget til Korsör, hvor min Broder holdt med sin Bil for at hente os Hjem.

Det var en oplevelse, som glædede mig meget.