Frygtelig Bilulykke ved Kyse.

     Bagermester Larsens Hustru dræbt !     

 

2den Pinsedags Eftm. skete de paa Næstvedvejen ved Kyse en frygtelig Bilulykke.

 

Bagerm. A. P. Larsen og Hustru, Fuglebjerg, samt 4 Børn

som Passagerer kørte mod Næstved til Møde paa

Bøgebakken, da han blev indhentet af Kørelærer

Bonde Christensens Sportsvogn, ført af Slagterm. Madsens Søn,

Knud Madsen, Fuglebjerg. -- Idet sidstnævnte vilde passere

udenom, skete en lettere Berøring, og paa en eller anden Maade,

hvis Aarsag endnu ikke er oplyst, tørnede Bagerm. Larsens Vogn

mod et Vejtræ i Vejens højre Side. Den slog en Kolbøtte og

blev fuldstændig knust. Fru Larsen blev saa ilde tilredt,

at hun næste Morgen afgik ved Døden paa Amtssygehuset

i Næstved. Bagerm. Larsen og et Par af Børnene fik

mindre Kvæstelser.

Føreren af den anden Vogn og dennes Passagerer kom intet til.

— Fru Larsen, der var kendt som en elskværdig Dame,

var afholdt af alle, med hvem hun kom i Berøring

og vil blive savnet, men for hendes Mand og

Børnene vil Savnet dog blive størst.

— Hendes Lig ankom i aftes hertil fra Sygehuset

og førtes under stor Deltagelse til Kapellet.

Begravelsen finder Sted paa Søndag.