Statsadvokaten har frafaldet Appel i Sagen

ang. Bilulykken ved Kyse, og Parterne

Slagtersv. Madsen og   Bagerm. Larsen,

der heller ikke ønsker at appellere,

har derefter betalt Bøder og

Sagsomkostninger, er hermed

denne Sag endelig ude af Verden.