Beretninger

Ingemanns beretning:

I midten af 1990'er nedskrev Ingemann (A.P.Larsens søn) en kort beretning om sin familie.

Et torv i provinsen

Tre uddrag fra en lokalhistorisk publikation "Et torv i provinsen  -  Livet omkring Fuglebjerg torv før og nu" (udgivet 1994)