Forklaring til "Cykelbilledet"

Dette er et billede af "Væverfamilien", denne gang tydeligvis et par år senere end det første gruppebillede på forsiden, og bygningen i baggrunden er "Staffenstrup".

Men hvem er nu hvem på billedet? - Klik enten til venstre, i midten eller til højre, og så får du et forstørret udsnit med forklaring.

forside

slægtstavle